Global Future kull 1-2-3 møtes

Torsdag 12. mars møtte 43 av 73 deltakere fra alle tre kullene i Rogaland.

Publisert 17.03.15

Rogaland, Global Future

 

Global Future Alumni Rogaland ble startet. Deltakere fra alle kullene var enig at det var et potensiale å utnytte hverandres erfaring, kompetanse og nettverk enda mer.
Tema som start-ups, styreverv, rekruttering, nettverk og konsulentrollen ble belyst i paneldebatter og små workshops.