Global Future kull 3 starter i slutten av 2014

Har du lederambisjoner, høy utdanning, innvandrerbakgrunn og gode norskkunnskaper? Da bør du søke på lederutviklings- og talentprogrammet Global Future som starter opp med et nytt kull i Rogaland.

Publisert 04.07.14

Rogaland, Global Future

Søknadsprosessen starter i september 2014. Detaljene om innhold utarbeides i juli og august.
Du kan lese mer om prosjektet på vår webside. Vi er på jakt etter ledertalenter. Du vil bli utfordret på dine mål og hva du kan bidra med i prosjektet. Det vil bli 20-møtepliktiger dager hvor du må være tilstede.

Programskisse:

September 2014:
Utlysning av annonsene og informasjonsmøter   
(Egersund, Haugesund og Stavanger/Sandnes)

Oktober 2014:
Søknadsfrist og rekrutteringsstart

November 2014:
Rekruttering og tildeling av plassene
Kick-off

Desember 2014:
Første samling med AFF

2015:
Mest parten av programmet vil bli gjennomført

Februar 2016:
Avslutning

Som nevnte vil detaljene blir presentert i september 2014.

Kontaktperson:
Suzanne de Kok Selstad
suzanne.dk.selstad@nho.no