Global Future kull 4?

Global Future går fra å være et regionalt - til et nasjonalt program.

Publisert 30.03.16

Rogaland, Global Future

Det er ikke avklart om, eller når, et eventuelt nytt program vil starte. Et eventuelt nytt program vil bli annonsert på våre web sider.

Følg med på vår webside nho.no om status i prosjektet.