Gratulerer Eramet AS i Sauda med 100-års jubileum

I år har prosessanlegget blitt 100 år med visjonen ”Klar for 100 nye år i Sauda”!

Jubileumsmiddag

Publisert 31.08.15

Rogaland

I 1915 stiftet det amerikanske industrikonsernet Union Carbide Corp. selskapet Electric Furnace Products Limited (EFP) med sikte på produksjon av karbid i Sauda. Etter første verdenskrig falt etterspørselen etter dette produktet kraftig, og anlegget ble ombygd for å produsere ferrolegeringer.

I 1981 solgte Union Carbide Corp. prosessanlegget i Sauda til det norske metallselskapet Elkem. Ferrolegeringsbransjen opplevde vanskelige tider utover på 1990-tallet, og Elkem valgte i 1999 å selge sine manganlegeringsanlegg til det franske gruve- og metallselskapet ERAMET. I motsetning til Elkem drar Eramet Norway fordel av tilgangen til manganmalm fra morselskapets egen gruve i Gabon i Vest-Afrika.

Eramet Norway Saudas hovedmarked er den internasjonale stålindustrien, spesielt produsenter i Europa og Nord-Amerika. Den kraftige veksten i Asia, primært drevet av Kina, har dessuten ført til en dobling av verdens stålproduksjon i løpet av de siste 15 årene. Dette har i årene etter 2000 medført en ny vekst i bransjen.

Målt i antall produserte tonn er prosessanlegget i Sauda det største i Eramet Norway-familien. Eramet Norway Sauda har også den høyeste produksjonen av raffinerte FeMn-legeringer og bruker om lag 60 prosent av manganmalmen i Eramet Norway.