Hva betyr årets lønnsoppgjør for din bedrift?

Slik forbereder du deg på lokale lønnsforhandlinger.

#205

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. (Foto: Marius Saasen Strand)

Publisert 18.04.18

Rogaland

NHO Rogaland arrangerer nå et eget informasjonsmøte om resultatet av årets lønnsoppgjør og hva det betyr for bedriftene og de lokale lønnsforhandlingene.

Meld deg på her:

Stavanger: 26. april kl. 13:00 – 16:00, Stavanger Forum.

Dette er viktig informasjon til bedrifter som er bundet av tariffavtale og bedrifter som ikke er bundet, men som følger hovedprinsippene i tariffavtalen for sin bransje.

Norsk Industri vil være til stede på møtene for å kunne gi informasjon om endringene i Industrioverenskomsten VO-delen kapittel 8, reise, kost og losji (RKL)

Det oppfordres til at alle bedrifter berørt av VO-delen kapittel 8 deltar, herunder industribedrifter og bemanningsbedrifter som leverer personellressurser til industribedriftene.