Ikke steng fylkesvei 45

Regiondirektør Hallvard Ween i NHO Rogaland mener at fylkesveien ikke skal stenges.

Bilde: Kirsti Wilhelmsen, NRK

Publisert 08.11.15

Rogaland

Bare komfort?

Stavanger Aftenblad viser i sin leder 6.november til eksempler på hva vi må tåle, når påkrevd fornyelse skal skje med vegene våre. Som om det er et spørsmål om komfort, påpeker avisen at folk i Dirdal protesterer mot at fylkesveg 45 skal stenges i tre måneder i sommer. Løsningen er å kjøre en omvei på 37 km om Gloppedalsura.  

Avisen vet åpenbart ikke at denne veien er uegnet for tungtrafikk, som henvises til å kjøre den lange vegen om Sirdal. Eller å applaudere Vegvesenets forslag om å innføre timeskjøring på vegen gjennom Gloppedalsura, som ikke gir næringslivet nødvendig driftssikkerhet.

Hver dag (2014-tall) kjører 148 tunge kjøretøy ut og inn til Dirdal, Gilja og Byrkjedal. Dette følger av at industri, landbruk og turisme befinner seg i dalen.
En av landets største vindusprodusenter, Gilje Tre AS, er til alt overmål nominert til Årets LEAN-bedrift. Et sentralt element i denne driftsfilosofien er at ”lageret er på hjul”; både råvarer og ferdigvarer. Det går ikke helt i hop med å stenge lageret i månedsvis…

På informasjonsmøtet, som Statens Vegvesen inviterte til 13.oktober, var ikke hensynet til egen komfort spesielt fremtredende blant de mange fremmøtte. Det var imidlertid helt andre og praktiske bekymringer som ble lagt for dagen. Om det skulle bli slik at vegen stenges, vil dette medføre store økonomiske tap for næringsdrivende i dalen. Vi som var til stede på møtet oppfattet at alternativet som er valgt for omlegging av vegen er så dårlig, at en hypotetisk avstemming mest sannsynlig ville endt med full oppslutning for uttalelsen som ble gjengitt i Stavanger Aftenbladet dagen etter;

 - Det høres ikke ut som om en steinfylling er noe Vegvesenet vil gå for. Da er mitt forslag at vi utsetter hele prosjektet og venter på at Vegvesenet kan gå med på et slikt forslag.

Gjesdal sin rådmann, Knut Underbakke, er rimelig treffsikker i sin karakteristikk av Vegvesenet sitt forslag; - en katastrofe for næringslivet. Den sammenfaller langt på veg med vår egen.

6.november 2015

Hallvard Ween
Regiondirektør
NHO Rogaland