Informasjon om lønnsoppgjøret 2014

Informasjonsmøte i Stavanger med Kristin Skogen Lund og Svein Oppegaard, 9. mai 2014

Publisert 25.04.14

Rogaland

Representanter for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige mv inviteres til orienteringsmøte i forbindelse med årets lønnsoppgjør: 

Tid:     Fredag 9. mai 2014 kl. 09:00 – 11:00

Sted:  Park Inn Stavanger, Lagårdsveien 61, Stavanger 

Adm. direktør Kristin Skogen Lund og direktør Svein Oppegaard, NHO vil orientere.

Tema:
*
Den økonomiske situasjonen
* Resultatet av det sentrale oppgjøret
* Lokale forhandlinger – retningslinjer
* Eventuelt

Bedrifter som skulle være forhindret fra å møte, kan finne informasjon på våre nettsider. 

Påmelding her innen onsdag 7. mai.