Informasjonsmøte om AFP og sluttvederlag

Ønsker du en gjennomgang eller oppfriskning av regelverket for privat AFP og/eller sluttvederlag?

Publisert 11.08.15

Rogaland

NHO Rogaland inviterer sammen med Privat AFP og sluttvederlag til informasjonsmøte: 

Tid:         Onsdag 23. september kl. 13:00 – 15:00

Sted:     Stavanger Forum, Gunnar Warebergs gate 13, Stavanger

Pris:       kr. 500,-

Påmeldingsfrist:  Onsdag 16. september

Påmelding her 

Hovedmålgruppen for informasjonsmøtet er ledelse og administrativt ansatte i bedrifter som er tilknyttet eller vurderer å tilknytte seg ordningene.
Her er et utvalg av tema som vi gjennomgår på informasjonsmøtet:

  • Hva er AFP og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
  • Hva skal til for å få AFP?
  • Hvor mye utgjør AFP-pensjonen?
  • Hva er sluttvederlag og hvem er denne ordningen for?
  • Hva skal til for å få sluttvederlag?
  • Hvordan blir en bedrift tilsluttet Fellesordningen for AFP og sluttvederlagsordningen?
  • Finansiering og premiebetaling