Invitasjon til årsmøte og årsmiddag NHO Rogaland

NHO Rogalands årsmøte avholdes 23. april kl. 18.00. Etter møtet er det middag for våre medlemsbedrifter.

Publisert 10.04.15

Rogaland

Dagsorden: 

1. Årsberetning

    Årsberetningen blir lagt ut på vår hjemmeside

    (vil ikke bli opplest på møtet)

2. Valg - se vedlegg 

3. Endelig program ettersendes 

4. Velkommen til bords

Påmelding for medlemmer innen fredag 17. april HER

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

 

 

                       

 

Øystein Matre

Styreleder