Kandidater til Forsknings- og nyskapingsprisen for 2015

Vi ønsker nå å få innspill til kandidater til prisen, og oppfordrer våre medlemmer til å komme med forslag.

Vinneren av Forsknings- og Nyskapingsprisen 2014

Publisert 05.08.15

Rogaland

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond er opprettet av IRIS, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning. Prisen deles ut 11. januar 2016. Vinneren blir også fylkets kandidat til NHO sin nasjonale nyskapingspris.

Fondet kan støtte både gründere, nyetablert virksomhet og nyskapende aktivitet i etablerte bedrifter. Nyskapingen skal ha vært organisasjons- eller produktrettet og kan gjerne ha skjedd i dialog med forskningsmiljøer, nasjonalt eller internasjonalt. Bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet, mens nystartede virksomheter skal ha et antatt betydelig inntjeningspotensial.

Kandidater kan være både din egen virksomhet eller andre som du mener gjør seg fortjent til en slik pris.

Forslag sendes innen 28. september 2015 til:

Hallvard Ween, NHO Rogaland (hallvard.ween@nho.no)

eller til et av de andre styremedlemmene i Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond;

Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune (terje.halleland@rogfk.no),

Christian Quale, IRIS (cq@iris.no).