Kandidater til Forsknings- og nyskapingsprisen for 2016

Vi ønsker nå å få innspill til kandidater til prisen, og oppfordrer våre medlemmer til å komme med forslag.

Publisert 29.09.16

Rogaland

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond er opprettet av IRIS, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning. Prisen deles ut 9. januar 2017. Vinneren blir også fylkets kandidat til NHO sin nasjonale nyskapingspris.

Kandidater kan være både din egen virksomhet eller andre som du mener gjør seg fortjent til en slik pris.

Forslag sendes innen 28.oktober til Svein Olav Simonsen, NHO Rogaland

Kontakt oss