Kick-off Female Future Vestlandet

Mandag 29. september 2014 startet et nytt kull med 26 ambisiøse kvinner Female Future Vestlandet (Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane). Av de 26 er 9 fra Rogaland.

Publisert 30.09.14

Rogaland

Female Future er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NHO. Bakgrunnen for det første programmet i 2003 var den norske lovregelen om at 40 prosent av styremedlemmene i børsnoterte selskaper måtte være kvinner. NHO ønsker å styrke kvinnelige leders kompetanse for å sikre norske bedrifter tilgang på de beste styrekandidatene.

- Med Female Future ønsker vi å mobilisere talenter i våre medlemsbedrifter, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. Vi legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeidere og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelsen og styrene, sier prosjektleder i Female Future,  Kristina Jullum Hagen.

For den enkelte deltaker betyr programmet ledertrening, formell styrekompetanse og tilgang til et unikt nettverk på tvers av bransjer.

Female Future er en del av NHOs strategi for å fremme mangfold og likestilling i arbeidslivet, for å sikre bedriftene den beste kompetansen.  NHO arrangerer også Global Future.