Klart for lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret 2014 starter mandag 10. mars. I år forhandler man forbundsvist. Først ut er Norsk Industri og Fellesforbundet. Frontfag-oppgjøret legger rammen for de etterfølgende oppgjør og er således omfattet av stor interesse

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, starter forhandlinger mandag.

Publisert 07.03.14

Rogaland

Stein Lier-Hansen, du har sagt at du helst vil se 2-tallet når årets oppgjør er unnagjort. Hvorfor det?

- Norske lønninger er svært mye høyere enn lønnsnivået hos våre konkurrenter. TBU sier at det norske lønnsnivået er 55% høyere enn gjennomsnittet i EU, og det til tross for at den norske lønnsveksten er blitt redusert de siste par årene.

Hvordan ser det økonomiske "bakteppet" ut i industrien, før lønnsoppgjøret?

- Vi ser nå en svikt i oppdragsmengden og fallende aktivitet. Ikke minst i oljeservice-sektoren. Bedrifter som for et par år siden støvsugde markedet for ingeniører og sivilingeniører, må nå gå til det tunge skritt å si folk opp.

Det foreligger pensjonskrav fra arbeidstakerhold og dere i Norsk Industri ønsker blant annet en utvidelse av normalarbeidstiden. Blir det et vanskelig oppgjør?

- Alle lønnsoppgjør er vanskelige. Ingenting er på plass før alt er på plass. Dette blir krevende. Men vi kjenner hverandre godt, Arve Bakke og jeg, god personkjemi pleier å hjelpe når det røyner på.