Konjunkturbarometer i Rogaland - september 2014

"Ingen grunn til å brøle krise", sier regiondirektøren i NHO Rogaland Hallvard Ween

Publisert 01.09.14

Rogaland