KS'hospiteringsprogram - besøk fra Russland

NHO Rogaland fikk besøk av Natalia Lysak, hospitant fra Russland i dag.

Publisert 23.05.14

Rogaland

Hvert år får KS'hospiteringsprogram 15 offentlige ansatte fra Russland for å hospitere innen offentlig sektor, og hvert år sender KS 10 norske representanter til Russland. Dette er et samarbeidsprogram hvor hovedoppgaven er å skaffe en oversikt over hvordan kommunene arbeider.

Natalia Lysak, Lead Concultant fra "Administration of the Nenets Autonomous Okrug Department of international and interregional relations". I løpet av 3 uker besøker hun forskjellige offentlige institusjoner, og NHO er en del av dette programmet.

Suzanne de Kok Selstad informerte henne om grunnleggende prinsipper for organisering og drift av NHO, Landsforeninger, NHO Rogaland og om NHOs medlemskapsbedrifter og medlemsfordeler, om forskjellige prosjekter i blant annet Global Future, Female Future, Ringer i Vannet og roller NHO har i et moderne samfunn.