Medlemsmøte NHO Mat og Landbruk, NHO Mat og Drikke og NHO Rogaland 23. oktober 2014

30 deltakere hadde møtt opp på Jæren hotell for å høre innledninger om forskjellige tema og drøftet tema som er aktuelle for næringen.

Publisert 24.10.14

Rogaland

Tema som ble diskutert var:

* Mat- og måltidsnæringen konsolideres og endres - både forbruk og produksjon er i rask endring. 
Helge Bergslien, Måltidets Hus AS. 

* NHO Mat og Drikke og NHO Mat og Landbruk slår seg sammen - 1 535 bedrifter, 41 138 årsverk.
Gaute Lenvik, NHO Mat og Landbruk.

* NHO er der din bedrift og du er bedriftenes behov;  vårt tilbud i utvikling.
Hallvard Ween, NHO Rogaland.

* Hva skjer på arbeidsrettens område? Vi oppdaterer på de siste endringene i ferieloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. Hvilke endringer i arbeidsmiljøloven er ute på høring i disse dager, og hvilke betydning vil de få for din bedrift? 
Kate Hidle, NHO Rogaland