Mindre alkoholbyråkrati takk

Fra årsskiftet kan kommunepolitikerne i Rogaland forenkle hverdagen for serveringsbransjen.

Publisert 14.09.15

Rogaland

I dag er det cirka 450 bedrifter med skjenkebevilling i fylket. Etter høstens kommunevalg må samtlige bevillingshavere søke sine kommunestyrer om ny skjenkebevilling. Det gjelder selv om en bedrift har drevet plettfritt de siste fire årene. Fra 1. januar 2016 blir det opp til kommunene selv om de vil kreve slike søknader, eller om bevillingene kan løpe videre til neste kommunevalg uten ny søknad. 

NHO Rogaland vil oppfordre de påtroppende kommunestyrene til å benytte seg av denne forenklingsmuligheten. Det vil spare både bedrifter og det offentlige for betydelige summer.

Ifølge en kartlegging Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte i 2007 bruker en bedriftseier anslagsvis 12 timer på hver søknad om bevilling. Det gir en samlet kostnad på rundt to millioner kroner for bevillingshaverne i Rogaland. I tillegg kommer de kommunale utgiftene knyttet til søknadsbehandling. Disse beløper seg til et sted mellom 6.000 og 10.000 kroner per søknad. 

Med den nye ordningen kan kommunene bestemme at det må søkes om fornyelse for enkelte grupper av skjenkebevillinger, mens andre kan løpe videre uten søknad. Kommunen kan for eksempel bestemme at det må søkes på nytt for virksomheter som ligger i et særlig utelivsområde eller i nærheten av aktiviteter for ungdom. Kommunenes adgang til utstrakt kontroll og til å inndra bevillinger skal bestå som i dag. 

Den foreslåtte lovendringen er et rent forenklingstiltak for serveringsbedriftene og innebærer ikke en liberalisering av alkoholloven. NHO Rogaland mener at har man først fått skjenkebevilling og ikke bryter alkohollovens bestemmelser, er det lite hensiktsmessig å måtte søke på nytt hvert fjerde år.

Hallvard Ween
Regiondirektør NHO Rogaland