Møte i Norsk Industri Rogaland krets

Blant foredragsholdere var Simmer Vikeså, Adm. direktør Figgjo AS og Knut Sunde, direktør Norsk Industri.

Norsk Industri Rogaland krets medlemsmøte

Medlemsmøte Norsk Industri på Alstor hotell.

Publisert 23.09.15

Rogaland

Administrerende direktør Simmer Vikeså i Figgjo AS presenterte bedriften både ut fra et historisk perspektiv og
dagsaktuelle utfordringer "Figgjo skal utvikle, markedsføre
og produsere porselensløsninger som overrasker og inspirerer den kvalitets- og profilbevisste kunde i alle segmenter av det profesjonelle markedet", sier Vikeså.


Knut Sunde, direktør Norsk Industri,  fortalte om store utfordringen for oljeservicebransjen fra Kristiansand til Kristianund, samtidig melder andre næringer i Norsk Industri at de endelig får søkerer til de rette stillinger. For noen bedrifter gir dagens situasjon i markedet med dagens kronekurs og oljepris muligheter.