Møte med Rogalandsbenken 2015

Sola, 13. januar 2015. Stortingsrepresentantene fra Rogalandsbenken har blitt informert om følgende tema på møtet:

Publisert 15.01.15

Rogaland

 

Fordeling av offentlige forskningsmidler
IRIS, adm. direktør Ole Ringdal

Status for prosjekter i Rogaland
E134, E39, Ryfast, Rogfast og Eiganestunnelen
Statens vegvesen, Regionvegsjef Helge Eidsnes

Arbeidskriminalitet, svart økonomi og ROT/RUT-fradrag
Byggelaget Time AS, daglig leder Harald Grayston 

Kapasitet hos helikopteroperatørene for styrket redningstjeneste
CHC Helikopterservice AS, adm. direktør Arne Roland 

Fiber i lag med strømkabelen frå Suldal til Storbritannia Ryfylke IKS, daglig leder Nils Moldøen

Utfordringer ved sykehusutbygging
Helse Stavanger HF – Stavanger universitetssjukehus,
Kst. Adm. direktør Inger Cathrine Bryne

Dobbeltsporet Jærbanen - fremdrift og prioritering
Næringsforeningen i Stavanger-regionen,
Adm. direktør Harald Minge

Status nasjonalt senter for tunnelsikkerhet
Rogaland Brann og Redning IKS, brannsjef Henry Ove Berg

Kompetansebehov og styrking av landslinjer for utdanning av yrkessjåfører.
Boreal Transport Norge AS, Adm. direktør Kjetil Førsvoll

 

Møte med Rogalandsbenken 2016 : 12. januar 2016 på Sola.

 

Møte med Rogalandsbenken