NHO reiseliv - brutt i meklingen

Fellesforbundet har brutt meklingen om Riksavtalen

Publisert 02.04.14

Rogaland, Reiseliv

Bruddet innebærer at partene arbeider videre under tvungen mekling. En eventuell arbeidskonflikt kan tidligst finne sted søndag 6. april klokken 24.00.

Det er tariffbundne bedrifter i Oslo/Akershus, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag som Fellesforbundet i denne omgang har meldt plassfratredelse for.

Listen over bedrifter finner du her.

Med få organiserte medarbeidere innenfor Riksavtalens område kan det være fullt forsvarlig å fortsette driften ved en eventuell arbeidskonflikt, eventuelt i redusert form, i motsetning til en bedrift med mange organiserte.

Vi viser til publikasjonen «Tariffoppgjøret og Bedriften» og spesielt avsnittet «Bedriften i konflikt». Publikasjonen finner du her.