NHO Rogaland i møte med Tord Lien

NHO Rogaland var i dag invitert til å presentere fylkets tilstand til olje og energiminister Tord Lien

Publisert 08.09.15

Rogaland

Vi fokuserte på mulighetene som ligger i å utvikle nye markeder internasjonalt og å bruke ledig kapasitet fra oljeindustrien til å utvikle ny teknologi. Det er viktig å få til reelle kostnadskutt slik at oljeindustrien er konkurransedyktig på de lavere prisnivåene vi nå ser og må forvente en stund.

Vi foreslo konkrete endringer i virkemiddelapparatet og ønsket oss en stor satsing på industri-drevet innovasjon i Rogaland. Vi har landets beste inkubatormiljøer, tusen gode ideer og mange tusen ledige ingeniører til å gjøre noe med dem. 

Tilbakemeldingene fra ministeren var gode og han hadde flere gode nyheter og en viktig budsjettlekkasje til industrien og næringslivet her:

Regjeringen vil ikke røre refusjonsordningen. Satsingen på oljeleting på norsk sokkel ligger fast

Demo-ordningen, som er en støtteordning for utvikling av smart oljeteknologi blir foreslått tre-doblet – fra 50 til 150 millioner kroner.