NHO Rogaland søker mentorer til Global Future deltakere

24 flerkulturelle deltakere fra kull 3 trenger en mentor. Ta kontakt hvis dette kan være noe for deg.

Publisert 19.12.14

Rogaland, Global Future

Å være mentor i Global Future er en spennende og nyttig erfaring, samt en fin måte å få tilgang til Norges fremste lederutviklingsmiljø. Global Future-mentorer plukkes ut på bakgrunn av personlige egenskaper og erfaringer gjennom NHO og våre samarbeidspartneres nettverk. Viktigst er nysgjerrig-het, åpenhet og bevissthet på at mentoring er en oppdagelsesreise hvor det skjer gjensidig læring.

Praktiske detaljer
02.03.2015     
Mentoring Master Class                               
(NHO-R, AFF og mentorer)    
13.03.2015     
Første samling mentor /adept (heldags)     
(NHO-R, AFF, adeptene og mentorene)
22.09.2015    
Andre samling mentor /adept (heldags)     
(NHO-R, AFF, adeptene og mentorene)       

Mentorsamlinger – NHO Rogaland
27.04.2015, 15:00-18:00
15.06.2015, 15:00-18:00
17.11.2015, 15:00-18:00

Alle møtene vil foregå i Stavangerregionen. Alle mentorene skal intervjues i forkant til utvelgelse.
Vi har lovet våre deltakere å strebe etter en ”match i heaven” ut fra sine ønsker og behov, samt målene til prosjektet.

Velkommen som Global Future Mentor!

For mer informasjon: http://www.nho.no/rogaland eller
kontakt prosjektleder Suzanne de Kok Selstad på suzanne.dk.selstad@nho.no eller mobil: 950 48 515.