NHO Rogaland ved Hallvard Ween og Tormod Andreassen reiser Rogaland rundt på tre dager og samler underskrifter fra listetoppene

Karmøy politikerne har, som første signert på at kommunen skal ha lærlingklausul i alle anbud i kommunen. Nå venter resten av Rogaland.

Publisert 19.08.15

Rogaland

Alle framskrivinger av arbeidsmarkedets behov peker i samme retning; Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer.

Det er i dag ulik praksis i mange av landets kommuner og fylkeskommuner knyttet til lærlingeklausul. Det er en sak som er viktig for mange bedrifter som har lærlinger. Det skal lønne seg å være lærebedrift. 

For å rekruttere flere elever til yrkesfagene, og for få flere gjennom hele løpet, må arbeidslivet tilby flere læreplasser til ungdom. Mangel på læreplasser er en trussel mot lærlingemodellen, som er et spleiselag for utdanning mellom skoleeier og arbeidslivet.

NHO reiser i disse dager landet rundt og samler inn underskrifter fra listetopper i alle landets kommuner og fylker. De signerte budstikkene skal overleveres kommunalminister Jan Tore Sanner i forbindelse med NHOs Småtinget 24-25 august.

Rogaland be ready?