NHOs kompetansebarometer

Klar beskjed fra NHO bedriftene i Rogaland.

Publisert 29.04.14

Rogaland

NHOs kompetansebarometer viser med all tydelighet at kompetanse er viktig for NHO bedriftene. 5 500 bedriftsledere har meldt tilbake om deres kompetansebehov fremover. Tallene fra Rogaland er klare og entydige. Vi trenger flinke folk.

56 % av bedriftene i Rogaland oppgir at de har problemer med rekruttering, dette er 5 % over landssnittet på 51 %.

Rogaland markerer seg med å toppe tre statistikker.

Behov for naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Her sier hele 36 % av bedriftene at de har et stort rekrutteringsbehov om 5 år. Landssnittet er her på 29 %.              - Behovet for gode kompetente medarbeider er stort i vår del av landet, understreker regiondirektør Hallvard Ween.

36 % av bedriftene i Rogaland oppgir at de har et behov for mer realfaglig arbeidskraft om 5 år. Det er 5 % mer enn nr. 2 på listen.

36 % av bedriftene i Norge oppgir å ha et stort behov for faglært arbeidskraft om 5 år.                        

I Rogaland, som topper statistikken, oppgir 44 % av bedriftene å ha stort behov for faglært arbeidskraft.

-Disse tallene understreker med all tydelighet viktigheten av fag- og yrkesopplæringen. Rogaland er det fylket i Norge med flest lærlinger, men det er fremdeles et stort behov for fagutdannede. NHO-bedriftene er med å ta et betydelig samfunnsansvar gjennom å ta imot så mange lærlinger som de gjør, sier regiondirektør Hallvard Ween.

- Yrkesopplæringsnemda i Rogaland har valgt overskriften "Med fagbrev ligger verden åpen" i sin strategiplan. Fagbrev er en fullgod utdannelse som åpner alle muligheter for videre utdannelse, dersom en ønsker det, fortsetter Ween og viser til "Rogalandsretten" som gir alle med fagbrev rett til å ta studieforberedende, om de ønsker det.