Ønsker en raskere utbygging av E-134

Regiondirektør i NHO Rogaland Hallvard Ween presenterte NHO sitt syn på at E-134 for Statssekretær Bård Hoksrud i Ølensvåg onsdag 14. mai.

Publisert 15.05.14

Rogaland, Samferdsel

E-134 er den viktigste Vest – Øst forbindelsen for næringslivet fra Farsund til Fitjar. Det er den raskeste veien mellom Vest og Øst.

E-134 blir en viktigere vei og blir enda mer det foretrukne alternativet for Vest-Øst kryssing når Rogfast og Hordfast står ferdig. Samfunnsnytten og verdien for næringslivet ved veien er i første rekke at transporten blir raskere, rimeligere og tryggere. Det blir mindre utslepp av klimagasser og regulariteten øker. Det produserende og eksportrettede næringslivet treng hjelp med å få ned transportkostnadene og opp regulariteten, sier regiondirektør i NHO Rogaland Hallvard Ween.

E-134 knytter landets 3 mest folkerike regioner sammen. Det er allerede mye brukt vei for transportnæringen, veien har 20% tungtrafikkandel i dag. Vi anser det derfor som svært viktig å flytte utbyggingen av tunellene på Haukeli frem i NTP perioden og få en helhetlig langsiktig utbyggingsplan på hele veien, fortsetter Ween.

Ikke bare et krav i Rogaland om å gjøre dette til den viktigste Vest-Øst forbindelsen.

Det er et samlet NHO i Agder, Hordaland, Rogaland og Telemark som påpeker viktigheten av E-134. Veien er ikke bare en Vest – Øst forbindelse den knytter Nordsjøen og Østersjøen sammen.

Følgende stilte på møtet: Terje Halleland, Fylkesvaraordfører Rogaland Fylkeskommune Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening Karl Tormod Karlsen, Haugaland Vekst Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen Øystein Hansen, LO Rogaland Jan Ove Aasen, SMB Odda Øystein Matre, Westcon Yard AS Svein/Inge Fatland, Fatland Ølen ASHerman Berg, Norsk Lastebileierforbund, NLF Asbjørn Moe, Etne og Vindafjord Næringsutvikling SA Nicolai Boye, NHO Telemark Hallvard Ween, NHO Rogaland