Opplæringskontorene i Rogaland på besøk

Dette er en regelmessig møteplass til diskusjon av aktuelle saker og problemstillinger knyttet til fag- og yrkesopplæringen.

Publisert 24.09.14

Rogaland

Hovedsaker på agendaen var:

-          Dimensjonering av skoleplasser i forhold til læreplasser

-          Utfordringer med formidling av svake elever

-          Status for gjennomgående dokumentasjon i fagene

NHO mottok i tillegg en rekke andre generelle innspill. Opplæringskontorene er blant annet opptatt av åpenhet rundt fraværet til elever som søker læreplass og ønsker bedre rutiner for innsyn i aktuell sykdomshistorikk blant lærlingene.

Det ble også påpekt at mediene ikke må svartmale situasjonen i offshore-næringene. Det er sykliske bransjer som er robuste og omstillingsdyktige. Det er viktig at elevene ikke skremmes bort fra fagene på grunn av en kortvarig dipp i konjunkturene.

Deltakere på   fellesmøte opplæringskontor og NHO.
Fornavn Etternavn Opplæringskontor
Ove Johan Aklestad Ofir
Inghild Aklestad Opplæringskontoret for frisørfag, sør Rogaland
Paul-Arne Amundsen Rogaland Tresenter AS
Tormod Andreassen NHO Rogaland
Inge Jarl Auestad Matitimt Opplæringskontor
Hans Petter Rogaland Bilbransjes Opplæringskontor
Linda Erfjord Opplæringskontoret for Vekterfaget i Rogaland SA
Mads Frantsen Opptek
Eva Grøsfjeld Opplæringskontoret for matfagene
Kristian  Ilner NHO 
Jarle Jæger HSO - Haugaland og Sunnhordaland Opplæringskontor for El-fag
Kjetil Larsen Opplæringskontor for elektrofag
Siv Madsen Opplæringskontoret for Transportfagene i vest
Kerstin Rossavik Lunde Opplæringskontoret for salg & service
Kjell Sivertsen Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Rogaland 
Wenche Sunde Gilje Opplæringskontoret i Stavanger kommune
Lillian  Vestre Opplæringskontoret for Transportfagene i vest