Seminar om FoU, innovasjon og finansiering

Kom til Måltidets Hus 28. mars og lær mer om de mulighetene som finnes for din bedrift.

#205

Forsker Fotograf: iStockPhoto

Publisert 16.03.17

Rogaland

 

NHO inviterer bedrifter som planlegger for FoU, eksport eller nye markeder til å komme til Måltidets Hus på Ipark og lære mer om finansieringsmuligheter. Seminaret arrangeres i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster, Valide, Forskningsrådet og Innovasjon Norge

I undersøkelsen NHO presenterte på årskonferansen svarte 53% av bedriftene i Rogaland at de hadde en forretningsidé eller innovasjonsaktivitet som krever omlegging til nye forretningsområder. MEN svært få hadde søkt om finansiering.

Her kan dere lære mer om muligheter for risikoavlastning for utviklingsprosjekt eller internasjonaliseringsløp. Presentasjonene fra virkemiddelapparatet vil også streames på nett - følg påmeldingslenken for å få påloggingsdetaljer.

Påmelding finner du her

Agenda:
1100-1130 - Mingling og enkel lunsj

1130 -  Åpning  v/ Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

1135 - 1210 Forskningsrådet
 Skattefunn og andre næringsrettede program, v/ Hilde Aarsheim, Marie Haaland og Erik Furuseth

1210-1220 Innovasjon Norge
Finansiering og tjenester knyttet til innovasjon og eksport, v/ Hans Kristian Torske

1220-1245 Pitching av tre bedrifter. 

1245-1300 Mingling

1300-1325 Regionale midler
FORREGION, Regionalt forskningsfond. v/Hilde Uppstad, Turi Kvame Lorentsen

1325-1345 EU programmer
Horizon 2020, Eurostars, Paul Vigmostad  

1345-1400 NHO - leverandørutvikling
Innovative anskaffelser, Innovasjonspartnerskap, Leverandørutviklignsprogram ?? Hva er aktuelt???

1400-1415 Oppsummering, avslutning

1430-1530 Ressurspanel til 4 bedrifter – det kan bli DIN bedrift
Fire bedrifter får anledning til å presentere sitt prosjekt i eget rom for et ressurspanel. Ressurspanelet består av Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond og Norwegian Smart Care Cluster. Benytt anledningen til å få input på ditt prosjekt eller få konkret avtale for oppfølging. Bedriften får 4 min til å presentere sitt prosjekt, og det settes av 10 min til diskusjoner. Alle parter som sitter i ressurspanelet er underlagt taushetsplikt. 


Bedriftene/prosjektene som skal løse en samfunnsutfordring og/eller gå internasjonalt prioriteres. Meld deg på i konkurransen ved å fylle ut en egen registrering i påmeldingsskjemaet!