Praktisk personalledelse

Kurs for: Ledere med personalansvar. Stavanger, 24.04.2014

Publisert 25.03.14

Rogaland

En leders juridiske handlingsrom i praksis

Kurset gir deg en grundig gjennomgang av de mest sentrale lovene og reglene som setter rammene for samspillet mellom leder og medarbeidere.

Du lærer hvordan kunnskap om jussen og leders styringsrett er en nødvendig grunnpilar som leder. Både fordi kunnskap gir deg trygghet, og fordi du vil oppleves som mer tydelig og kompetent av dine medarbeidere.

 * Arbeidsgivers styringsrett
* Oppfølging av medarbeider
* Arbeidstid, ferie og seniortiltak

Stavanger, 24.04.2014, Radisson Blu Atlantic Hotel

Påmelding: www. naerlingslivetsskole.no

For mer informasjon se vedlegget