"Ringer i Vannet" forsetter også i Rogaland

Ringer i Vannet har lykkes godt med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet tar utgangspunkt i bedriftenes behov for å skape riktig jobbmatch, sier NHOs avdelingsdirektør i Arbeidsliv, Alf Åge Lønne.

Publisert 27.03.15

Rogaland

Ringer i Vannet en viktig satsing for hele NHO-felleskapet, og en kraftig respons på IA-avtalens delmål 2. Ledergruppen til NHO har derfor gitt sin tilslutning
til at Ringer i Vannet del 2 igangsettes. RiV del 2 vil bli forankret i NHO Service, som tar et ansvar for IA og delmål 2 på vegne av hele fellesskapet.

Prosjektorganiseringen vil bli endret i RiV2, - og planlagt geografisk organisering/plassering for prosjektledelsen er:

  • 1 stilling dekker Trøndelag og Nordland med hovedkontor i Trondheim.
  • 1 stilling dekker S&F, Hordaland og M&R med hovedkontor i Bergen.
  • 1 stilling dekker Rogaland, Aust og Vest Agder med hovedkontor i Kristiansand.
  • 3 stillinger dekker Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland/Hedmark, O/A og Østfold
  • 1 stilling som nasjonal prosjektleder dekker i tillegg Troms og Finnmark
  • ½-prosjektsekretærstilling

 De tre stillingene som dekker Østlandet og prosjektlederstillingen samles i Næringslivets Hus hos NHO Service, men skal som hovedregel være et par dager ute i regionene som ressurser i regionalt RiV arbeid.

For stillingene les HER