"Ringer i Vannet"-partner Allservice fikk besøk av Venstre

Venstre fikk høre om synspunkter og holdninger til forslaget fra Arbeids og Velferdsminister Ericsson som har vært ute på høring.

Ketil Inmbsen (daglig leder Allservice), Frode Lura (Adm. Sjef Allservice), Trine S. Grande (Leder Venstre), Dag Kjosavik (nestleder styret Allservice) og Per A. Thorbjørnsen (Leder Venstre Rogaland)

Publisert 06.10.14

Rogaland, Ringer i vannet