Samarbeid skole arbeidsliv

Å velge yrke er vanskelig! Mange elever syns det er vanskelig å se sammenhengen mellom skolefag og arbeidsliv.

Publisert 24.03.15

Rogaland

I dag vil 1 av 4 elever ikke fullføre videregående skole. Det kan være mange årsaker til frafallet, men som et tiltak som vi tror vil ha en positiv innvirkning på elevenes læring og motivasjon er styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi ønsker å gi elevene bedre kjennskap til ulike utdannings- og yrkesvalg, og gjennom dette inspirere elevene til å velge riktig selv.

Det vil i nær fremtid være yrker som mangler kvalifisert arbeidskraft, f.eks. fagarbeidere, pedagogisk personell i skole, og fagutdannede innen helse og omsorg. Vi ønsker at elvene skal få et innblikk i den store variasjon det er av yrker, og kjennskap til hvilke behov for kompetanse samfunnet vil ha i fremtiden.

JA-bedrift og Jobbcoach

For å få til et bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv har vi tatt i bruk 2 modeller.

JA-bedrift legger til rette for et tettere samarbeid mellom bedrift og skole. Hvert år skal 1500 10.-klassinger i Stavanger velge yrkes- og utdanningsretning. Før de tar dette valget, har de behov for å få et innblikk i yrkeslivet. Det trengs derfor flere lokale bedrifter som tar samfunns- og fremtidsansvar og sier JA til å la elever få prøve seg i praksis. På nettsiden rogaland.skoleogarbeidsliv.no kan bedriftene registrere seg som JA-bedrift.

Jobbcoach baserer seg på representanter fra arbeidslivet som sier seg villig til å besøke skoler og fortelle om sin hverdag. Vi ønsker Jobbcoacher i alle aldre og fra alle yrker, og at disse besøkene er tett knyttet på elevenes læring.

Alle Jobbcoacher blir registrert i en database som skoler/lærere kan søke fra, rogaland.skoleogarbeidsliv.no

Eksempel på et skolebesøk med Jobbcoacher.

Skeie skole har prøvd ut Jobbcoach på 5. trinn i faget mat og helse. Jobbcoacher her var kokk, Inge Anda og lege, Janne Dahle-Melhus.  Elevene var på forhånd informert om Jobbcoachenes yrke og hadde forberedt spørsmål til besøket. Mange gode spørsmål knyttet til yrke som kokk og lege ble stilt og besvart.

Jobbcoacher underviste i faget mat og helse. Inge Anda viste elevene hvordan en lager sjokoladefondant på skolekjøkkenet, mens Janne Dahle-Melhus fortalte om hva vi trenger av næringsstoffer i maten for at vi skal holde oss friske, samt hvor viktig det er at vi passer på å ha god hygiene og spiser mat som er ordentlig tilberedt.

Følg oss også på facebook: https://www.facebook.com/samarbeidskolearbeidsliv