Siv Jensen besøkte Sub Sea Services AS

CEO Bernt Arne Breistein informerte statsråden om situasjonen for bedriften, hadde en del tanker om fremtiden, samt en del ønsker som Siv Jensen bør ta med seg til Oslo.

Andre fra venstre statsråd Siv Jensen og ytterst til høyre CEO Sub Sea Services AS Bernt Arne Breistein. (Foto: Julie Krause)

Publisert 18.08.15

Rogaland

CEO i Sub Sea Services AS Bernt Arne Breistein var vertskapet for besøket til statsråd Siv Jensen, regionsdirektør Hallvard Ween i NHO Rogaland og Bjørn Vidar Lerøen i NHO sin bransjeforeningen Norsk Olje og Gass.

Jensen ble presentert for utfordringer og mulighetene for selskapet og de tiltak de har i iverksatt for å møte dagens og morgendagens situasjon.

Sub Sea Services AS både på norsk sokkel og i utlandet. Situasjonen er tung, men den geografiske spredningen gir pusterom. Selskapet arbeider med omstillingstiltak og forventer bedre tider også i Norge etter et på forventede, tøffe år.

Breistein ba spesielt om at regjeringen setter fart på arbeidet med nedstenging av brønner som er ferdig produsert. Dette vil kunne gi fornuftig arbeid, kapasitets- og kompetanseutnyttelse til industrien.