Sjølogistikk-konferansen

140 mennesker engasjert i fremtidens effektive logistikk-løsninger for Norge og Rogaland.

Publisert 01.09.15

Rogaland

NHO Rogaland belyste utfordringer og muligheter for fylket og hvordan god logistikk kan gjøre en forskjell.

Konferansen var veldig godt besøkt og det overordnede temaet var hvordan sjølogistikk kan gjøre en forskjell, for miljøet og for industrien langs kysten vår.

I tillegg til NHO Rogaland var Ingvald Løyning fra Stavangerske, Marius Holm fra miljøstiftelsen Zero og representanter fra Samferdselsdepartementet og industrien representert med foredrag.

Å flytte godstransport fra vei til sjø har mange og viktige fordeler. Det er betydelig mer miljøvennlig, særlig med de nye båtene Norlines nå har satt inn i rute langs kysten. Disse reduserer belastningen på veiene våre. Rogaland er også en viktig premissleverandør for effektiv sjøtransport, med Norlines og effektive havner i Egersund, Sandnes, i Risavika, på Husøy, Gismervik og Haugesund, for å nevne noen.