SkatteFUNN – skatteinsentivet for bedriftenes forskning og utvikling – har vært en ubetinget suksess

NHO har i alle år kjempet for å styrke SkatteFUNN ordningen.

Publisert 11.03.15

Rogaland

Her finner du informasjon fra SkatteFUNN avdelingen i Norges forskningsråd som gir en interessant oversikt over fordelingen av SkatteFUNN midlene i de enkelte fylker. 

For mer informasjon om SkatteFUNN-ordningen kan følgende kontaktes:  

Sander J. Tufte
Avdelingsdirektør
Avdeling for SkatteFUNN
Divisjon for Innovasjon  

Mobiltlf: 41241869
E-post: sjt@forskningsradet.no 

Norges forskningsråd
Drammensveien 288
Postboks 564
1327 Lysaker
Sentralbord: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01 

www.skattefunn.no