Søk BKA-midler til kurs på arbeidsplassen

Vox lyser ut BKA-midler til kurs i lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. Private og offentlige virksomheter kan søke. Søknadsfrist er 11. november 2014

Publisert 21.08.14

Rogaland

–Nå gir BKA også støtte til opplæring i muntlige ferdigheter. Virksomhetene har etterspurt dette lenge, så vi er glade for at de som trenger muntlig opplæring nå kan få kursmidler, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet) er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

  • Tilskuddet dekker hoveddelen av opplæringskostnaden.
  • Virksomheten bidrar med lokaler og administrasjon.
  • BKA bidrar til høyere effektivitet, færre feil, bedre      rapportering og motiverte ansatte

PIAAC-undersøkelsen viser at 400 000 voksne har behov for opplæring i grunnleggende leseferdigheter, for å kunne mestre utfordringer i jobb og samfunnsliv.

Søk BKA-midler her