Solamøtet 2016

11. januar Sola. Tema: KLAR FOR FREMTIDEN! Her finner du presentasjonene.

Publisert 14.01.16

Rogaland

Klar for fremtiden! ble tittelen for SOLAMØTET 2016.
Stort oppmøte!

Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, Sintef

Status Rogaland
Regiondirektør Svein Olav Simonsen, NHO Rogaland

*****

Grønn konkurransekraft og Karmøypilot
Konserndirektør Hilde M. Aasheim, Norsk Hydro ASA

Effektiv matproduksjon og industrielt samarbeid
Konserndirektør Per Ivar Berg, Tine SA

Smarte anskaffelser
Fagsjef anskaffelser Elvur Thorsteinsdottir, Stavanger kommune

***** 

Læringskultur – grunnmuren i innovasjons- og prestasjonsarbeidet
Konserndirektør Trude Marit Risnes, Kronengruppen AS

Alt endres - også arbeidsplassene
Konserndirektør Eirik Gundegjerde, Lyse AS

*****

Kommunesektoren i framtida
Styreleder Gunn Marit Helgesen, KS

Den nye arbeidstakeren
2. nestleder, Hans-Christian Gabrielsen, LO

Olje og gass mot 2040
Konserndirektør for norsk sokkel Arne Sigve Nylund, Statoil ASA

Som dere kan se har noen av foredragsholdere valgt å ha kun bilder i sin presentasjon og tatt resten muntlig. Se streamingen hos TV Aftenbladet for selve presentasjoner