Status for Samferdselsprosjekter i Rogaland

Statens vegvesen, Regionvegsjef Helge Eidsnes presenterte status for Rogalandsbenken 13. januar

Publisert 13.01.15

Samferdsel

 

Status for prosjekter i Rogaland
E134, E39, Ryfast, Rogfast og Eiganestunnelen
Statens vegvesen, Regionvegsjef Helge Eidsnes