Stavanger kommune ønsker å bli en del av Intercultural Cities

Torsdag 12. juni var mange samlet til drøfting rundt tema "Stavanger en interkulturell by" sammen med ledelse i Intercultural Cities -muligheter og utfordringer.

Publisert 13.06.14

Rogaland, Global Future

Nettverket Intercultural Cities (ICC) ble etablert i 2008 av Europarådet og EU-kommisjonen. Formålet er å stimulere til nytenkning og ny praksis rundt integrering av flyktninger og minoriteter. Det er også et mål å utvikle og vurdere graden av kompetanse i byer preget av flerkulturelt mangfold. Nettverket teller i dag rundt 70 europeiske medlemsbyer. Grunnideen er at innvandrere og minoriteter er en ressurs for lokal økonomi og sosial- og kulturell utvikling. Dette er et fundament som samsvarer godt med Stavanger kommunes visjon om en åpen og inkluderende by som ser på etnisk mangfold som en ressurs.

NHO Rogaland sitt bidrag til mangfoldsarbeid er prosjektet Global Future.