Størst på mentoring?

- Vi har hatt 750 innvandrere og mer enn 500 mentorer i NHOs Global Future program. Det må være det største i verden.

Publisert 10.09.15

Rogaland, Global Future

Når Global Future deltakere og mentorer er samlet oser det av energi og begeistring. Rommet fylles av respekt og beundring når innvandrertalentene presenterer sin bakgrunn og kompetanse.  De er faglig sterke, språkmektige og har ambisjoner på vegne av seg selv og norsk arbeidsliv.  Mentorene i programmet lar seg imponere. 

BIDRAG TIL VEKST OG UTVIKLING - Flere mentorer har gitt uttrykk for at de lære noen selv også; både om seg selv og om fordømmer og nye tanker. Hvor ærlig tør de å være på en skala fra 1 til 10 når det kommer til stykke. "Ærlighet med kjærlighet" var en av mentorene som nevnte på den første samling. Så sant, så sant, noen av deltakere har alt for liten for den ærlige tilbakemeldingen om de norske koder de ikke har knekt, sier prosjektleder Suzanne de Kok Selstad i NHO Rogaland.

Global Future programmet startet som pilot-prosjekt hos NHO i Agder for å synliggjøre innvandrere med høy kompetanse og gode norskkunnskaper.  i 2010 ble det en nasjonal satsning der 14 NHO regioner har tilbudt programmet i sine fylker. 

SAMFUNNSNYTTIG - Totalt har 750 innvandrere fått vise mer av hva og hvem de er og sine ønsker for karriere og lederskap. Mer enn 500 mentorer har fått anledning til å følge sin deltaker i 12 måneder. Bedrifter og offentlige partnere tar også del i programmet, både økonomisk og praktisk.  Dette er givende og lærerikt for alle parter. I tillegg er det samfunnsnyttig, sier Selstad.  - Jeg tør påstå at NHO med Global Future programmet er størst i verden på mentoring for innvandrere. Det har blitt et stort nettverk. Vi er med og former fremtidens arbeidsliv på en god måte, og dette er bra for integrering, sier hun.