Trenger du penger?

Trenger du penger til FoU og Innovasjonsprosjekter? Da må du delta på finansieringsseminaret den 3. november i Måltidetshus.

Publisert 23.09.15

Rogaland

Hvilke muligheter er det for din bedrift i virkemiddelapparatet?

Norwegian Smart Care Cluster presenterer et samlet nasjonalt og regionalt virkemiddelapparat - i samarbeid med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Regionale Forskningsfond Vestlandet og VRI Rogaland (virkemiddel for regional innovasjon). Du får innføring i virkemidler og finansiering som kan være aktuell for din bedrift å søke, herunder; IKT Pluss, Skattefunn, Nærings-ph.d., IFU/OFU,

Etter presentasjonene kan du få et individuelt møte med de som har presentert.

Tid: Tirsdag 3 november: kl. 1100- 15:00

Sted: iPark, Måltidetshus, møterom 5

PROGRAM:

11:00 Kaffe, enkel lunsj og nettverking 11:30 Velkommen v/ Arild Kristensen – leder Norwegian Smart Care Cluster
11:35 Forskningsrådet IKT Pluss – IKT og digital innovasjon v/ André Fossen Mlonyeni, Nærings-ph.d v/ Lisa Nordick, Forskningsrådet SkatteFUNN v/Oddvar Grim, Forskningsrådet

12:35 Pause

12:45 Innovasjon Norge Industriell/Offentlig Forskning og Utvikling (IFU/OFU) v/ Rune Nærland Bedriftsnettverk v/Hans Kristian Torske Andre gode virkemidler v/Bente Rød Eide

13:30 Regionale ordninger VRI Rogaland – Hilde Uppstad Regionale Forskningsfond Vestlandet – Mette Fossan Bergem

14:00 EU Horizon 2020 utlysning - fokus på IKT-Velferdsteknologi Paul Vigmostad – IRIS

14:20 Oppsummering, spørsmål og individuelle diskusjoner med foredragsholdere:

15:00 – Slutt