Vekst i hotelovernatting i Rogaland for juli

Juli var en god måned for hotelovernattinger i Rogaland og i hele Norge.

Publisert 10.09.15

Rogaland

Rogaland hadde en vekst på hotelovernattinger på 9,6 % i forhold til i fjor. Landet forøvrig hadde en vekst på 13 %.
Hittil i år er veksten 1, 7 % og i resten av landet 7,1 %. Det har vært en god reiselivssommer i Rogaland.