Vi ønsker å bli bedre og du kan bidra!

NHO Rogaland har nå sendt ut en spørreundersøkelse til våre medlemsbedrifter. Vi oppfordrer til besvarelse.

Publisert 18.12.15

Rogaland

Dine innspill er viktig for oss!

Vi ønsker å få vite hva medlemmene mener om oss. I den forbindelse har vi nå en liten spørreundersøkelse ute. Det tar under 10 min å svare på denne og vi lover å bruke svarene som bakgrunn for å kunne tilby dere som medlemmer enda bedre tjenester i fremtiden.

Vi er veldig glade for at mange allerede har svart, men oppfordrer samtidig flest mulig av dere som ikke har svart til å sette av noen minutter på dette.