Samferdsel

Samferdsel er blant de viktigste forutsetningene for vekstkraftige bedrifter. Norske bedrifter har et dårligere transporttilbud enn mange av våre handelspartnere. Norsk samferdsel må opp på en akseptabel standard. Avstandsulempene til markedene må ned gjennom en sterk og målrettet satsing i ny infrastruktur.

Nyheter

  • Firefelts gjennom hele Rogaland og dobbeltspor til Egersund

    NHO Rogaland ønsker følgende: Firefelts vei fra Kristiansand til Bømlafjorden. Oppstart 2018–2021. Dobbeltspor Sandnes–Egersund. 2022–2028. Prosjektering av utbedring av Sørlandsbanen, fra Egersund til Moi. Oppstart: 2018–2021. Ny vei og nye tunneler på E134 Røldal–Haukeli. Oppstart 2018–2021..

    3. september 2015
  • "Kostnadskutt og lønnsomhet"

    Er tema på årets konferanse Transport og Logistikk 2014.  Clarion Hotel Oslo Airport, 20. og 21. oktober 2014

    24. juni 2014