Nyhetsarkiv

  1. Firefelts gjennom hele Rogaland og dobbeltspor til Egersund

    3. september 2015 | Rogaland, Samferdsel

    NHO Rogaland ønsker følgende: Firefelts vei fra Kristiansand til Bømlafjorden. Oppstart 2018–2021. Dobbeltspor Sandnes–Egersund. 2022–2028. Prosjektering av utbedring av Sørlandsbanen, fra Egersund til Moi. Oppstart: 2018–2021. Ny vei og nye tunneler på E134 Røldal–Haukeli. Oppstart 2018–2021..

  2. Stor oppmerksomhet om fergefri E39

    7. februar 2013, NÆRINGSFORUM VEST | Rogaland, Samferdsel

    LO og NHO fra de fire vestlandsfylkene dro mandag denne uken til Oslo for å reise debatten om en fergefri E39. Her finner du noen av oppslagen turen medførte.