Utløpte artikler

  1. Arbeidstidsutvalget: Bra med forenklinger

    7. januar 2016 | Arbeidstid

    -Det er til fordel for alle parter i arbeidslivet at reglene for arbeidstid gjøres klarere og blir mer forståelig. Bedre forklaringer av begreper, forenkling av lovens struktur og tilrettelagt informasjon viktig for at vi får en brukervennlig lov. Derfor støtter vi hovedpoengene fra Arbeidstidsutvalget som la frem sin innstilling, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

  2. Nytt om arbeidstid

    16. april 2015 | Arbeidstid

    Arbeidslivet er i stadig endring. Betydningen av å kunne tilpasse arbeidstidsordningene til så vel arbeidsgiver som arbeidstakers behov har økt.