NHO Rogaland er representert i en rekke prosjekter og utvalg

Publisert 25.11.13

Rogaland

Female Future
Global Future
Gnist
Grafisk Rogaland
Inkluderende arbeidsliv (IA)
Leverandørutvikling
NHO Rogaland har sekretariatsfunksjon for Norsk Industri Rogaland, Reisebedriftsgruppen BNL/Norsk Industri og NHO
Ny giv
Næringsliv i Skolen (NiS)
Ringer i Vannet (2012-2015)
VRI