Regionforenings roll og oppgaver

Publisert 25.11.13

Rogaland

Regionforeningens rolle og oppgaver:
• Arbeidsgiverservice
o Lokale forhandlinger
o Organiseringer/driftsinnskrenkninger
o Permisjoner/oppsigelser/avskjed
o Rådgivning vedrørende forståelse av de lover bedriftene må forholde seg til
o Lønnsdannelse i bedriftene
o Tvistebehandling
o Kurs- og informasjonsvirksomhet

• Næringspolitikk
o Dialog med kommuner, fylket og statlige organer
o Infrastruktur
o Logistikk
o Rammebetingelser lokalt og sentralt
o Deltakelse i styrer, råd, utvalg og komiteer
o Kontakt med skoleverket på alle nivå
o Kompetanse
o Internasjonalisering

• Kontaktvirksomhet
o Organisering av møteplasser
o Offentlig sektor, statlige etater
o Politisk nettverk lokalt, regionalt og sentralt
o Stortingsbenken fra Rogaland
o Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
o Nettverk

• Prosjekter
o Næringsliv i skolen
o Global Future
o Female Future
o Leverandørutvikling
o Ringer i Vannet