Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverservice

Vår advokat, Nina Tennebekk, står klar til å bistå di bedrift. Du kan enten ringe, sende epost eller avtale møte. NHO Sogn og Fjordane tilbyr rask og effektiv jurdisk bistand innanfor det arbeidsrettslege området.

Publisert 12.11.13

Sogn og Fjordane

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål knytta til tariff, arbeidsmiljølova, tilsetting, ferieloven, sjukelønn, pensjon m.m. Vi yter også bistand ifm vanskelege personalsaker, oppseiingar og avskjedssaker. Desse tenestene er dekka av medlemskontingenten.

Dersom det er naudsynt med prosedyre ifm oppseiing- eller avskjedssaker, vil verksemda bli belasta med ein fast eigendel.

Kontakt oss

Nina C. Tennebekk

Advokat

NHO Hordaland

nina.tennebekk@nho.no
Mobil
92837402