AVLYST! Den store pengedagen - med blikket mot Europa og heime

Pengedagen er dessverre avlyst grunna låg påmelding.

Har du eit godt prosjekt eller ein god ide? Manglar du finansiering? Den store pengedagen gir deg mulegheit til å møte nokon av dei som kan gi deg gode råd og muleg finansiering.

På denne dagen vil vi ha eit program der hovudfokuset vil vere på speed-møte og mingling. Dette er ein oppfølger av Europadagen NHO Sogn og Fjordne arrangerte i 2015, og Horisont 2020 vil framleis vere aktuelt.

Målgrupper for dagen:

  • Etablerte bedrifter med utviklingslyst og idear.
  • Nyetablerarar med vekselyst og tankar om utvikling.
  • Grunderar med ein god ide.

 Tid og stad: 5.april, Thon Hotell Jølster, Skei

 Program:

10:00 – Velkommen
10:15 – Horisont 2020 – mulegheiter gjennom EU-program
10:35 – Korleis rigge eit selskap for vekst? Arild Bødal, eigar og styremedlem i Norva24
11:00 – Presentasjon av aktørane
11:15 – Speedmøter
13:00 – Slutt 

Aktørar som er tilgjengeleg for møter:
(kvart møte har ein varigheit på 13 min.)

Du melder deg på her.
Husk å skrive i kommentarfeltet kven av aktørane over du ønskjer å ha møter med.

Først til mølla-prinsippet gjeld, så ver rask for å sikre deg møte med aktørar du vil ha møte med.

Kontakt oss

Marit Gjerstad

Rådgiver

marit.gjerstad@nho.no
Telefon
93663860