Gå for næringslivet - Florø

30.sept skal politikarar og næringsliv ut på tur langs Storevatn i Florø der ein kan diskutere saker og politikk som er viktig for bedriftene i Sogn og Fjordane.

Hydro Høyanger Fotograf: NHO Sogn og Fjordane

Vi i NHO jobbar for å skape gode møteplassar for politikarar og engasjerte

NHO lanserer difor "Gå for næringslivet!" i heile landet!

Dette er korte gåturar på om lag 20 minuttar. I løpet av denne turen får politikarar og bedriftsleiarar mulegheit til å bli betre kjende med kvarandre, diskutere viktige saker for næringslivet, og snakke saman om kva de kan gjere i fellesskap for å bidra til auka verdiskapning og nye arbeidsplassar.

Vi inviterer nettopp deg til å delta, fordi du har eit engasjement for å bidra til vekst og utvikling i lokalmiljøet!

Etter gåturen vil det bli enkel servering og du vil få høyre om attraktiviteten og vekstkrafta til regionen (NHOs KommuneNM).

Ønskjer du meir informasjon om arrangementet eller å delta? Ta kontakt med Marit Gjerstad, mg@nho.no

Kontakt oss

Marit Gjerstad

Rådgiver

NHO Sogn og Fjordane

marit.gjerstad@nho.no
Telefon
93663860